Story

| 08-10-2020

Goodwell launches fund for Belgian investors

Goodwell launches private equity fund for investing in Africa’s inclusive economy

Press release (English translation, based on Dutch version below)

Goodwell Investments launches a Belgian fund for investments in the inclusive economy in Sub Saharan Africa. The Goodwell Impact was set up following the query of several Belgian investors (especially wealthy individuals and families) for an investment fund that would provide venture capital to fast-growing companies in the inclusive economy on the African continent. Goodwell Impact is a so-called feeder fund. Investors can pool investments and jointly participate through the fund in the larger Goodwell-managed uMunthu fund. The EUR 100 million uMunthu fund is fully focused on inclusive companies in Sub-Saharan Africa. Goodwell Impact has already received multiple commitments from professional investors and is open to investments as of EUR 250,000.

With its investment in uMunthu, Goodwell Impact aims to combine maximum social impact with a market rate financial return. Economic and social developments are moving fast in Africa. Half of the rapidly growing population is under the age of 35 and is working hard towards progress. In recent years, we have seen an upward trend in economic developments in many of the 54 African countries. However, hundreds of millions of people are still excluded from basic products and services, such as financial services, energy and healthcare. The corona crisis also has a major impact in Africa, even though the population is resilient and used to dealing with crises. More than ever, therefore, there is a need for investment in affordable good quality basic products and services for people in the lowest income groups, because access to these basic products and services contributes to a social and inclusive society. This can be achieved most sustainably by investing capital and providing management support in local companies that deliver these products and services.

The Goodwell Impact fund will directly invest through uMunthu in 18 fast growing companies. The fund will build a total portfolio of 30 companies over the next years across different regions. Half of the fund is invested in (digital) financial services as it is a driving force for a local, inclusive economy and easy to scale up. The other 50% is invested in agriculture, mobility and transport, and transport, with a specific interest for technological solutions, because these allow more people to be reached fast, efficient, over longer distances.

 

Persbericht:

Goodwell Investments lanceert een Belgisch fonds voor investeringen in de inclusieve economie in Sub Sahara Afrika. Goodwell Impact is opgezet vanuit de wens van Belgische investeerders om durfkapitaal te verstrekken aan snelgroeiende ondernemingen in de inclusieve economie op het Afrikaanse continent. Goodwell Impact is een zogeheten feeder-fonds. Investeerders kunnen via dit fonds samen investeren in het grotere door Goodwell beheerde uMunthu fonds. Dit fonds van EUR 100 miljoen is volledig gericht op inclusieve ondernemingen in Sub Sahara Afrika. Goodwell Impact heeft de eerste toezeggingen van professionele investeerders ontvangen en is open voor investeerders vanaf EUR 250,000.

Het nieuwe fonds wil met haar investering een maximale sociale impact combineren met een marktconform financieel rendement. Economische en sociale ontwikkelingen gaan snel in Afrika. De helft van de snel groeiende bevolking is jonger dan 35 jaar en timmert hard aan de weg van vooruitgang. We zagen de laatste jaren in veel van de 54 Afrikaanse landen een stijgende lijn in economische ontwikkelingen. Toch zijn honderden miljoenen mensen nog uitgesloten van primaire producten en diensten, zoals financiële dienstverlening, energie en gezondheidszorg. De coronacrisis heeft ook in Afrika een forse impact, al is de bevolking veerkrachtig en gewend om te gaan met tegenslag. Meer dan ooit is er daarom behoefte aan investeringen in betaalbare basisproducten en -diensten van goede kwaliteit voor mensen in de laagste inkomensgroepen. Toegang tot deze basisproducten en diensten draagt bij aan een sociale en inclusieve samenleving, die het meest duurzaam gerealiseerd wordt door kapitaal en management support te investeren in lokale ondernemingen.

Goodwell Impact investeert via uMunthu al direct in 18 snel groeiende ondernemingen. Het fonds zal een totaal portfolio opbouwen van ongeveer 30 bedrijven verspreid over verschillende regio’s. De helft van het fonds wordt geïnvesteerd in (digitale) financiële dienstverlening als drijvende kracht achter een lokale, inclusieve economie en makkelijk op te schalen. De andere 50% wordt geïnvesteerd in landbouw, mobiliteit en transport, en transport, met extra aandacht voor technologische oplossingen, omdat daarmee meer mensen sneller, over grotere afstand, efficiënter bediend kunnen worden.

Foto’s:

Foto 1: Good Nature Agro, de meest recente investering in Zambia. Good Nature Agro is een sociale onderneming die samenwerkt met kleine boeren. Het primaire doel van GNA is om de productiviteit van boeren te verbeteren via bodem-verrijkende teelt van peulvruchten. De onderneming wil boeren naar de middenklasse brengen en ze koppelen aan hoogwaardige markten voor peulvruchten.

Foto 2: Paga. Een van de eerste investeringen van Goodwell op het Afrikaanse continent. Deze Nigeriaanse aanbieder van mobiel betalen heeft inmiddels meer dan 16 miljoen klanten en ruim 25000 agenten in het veld. Een innovator op menig terrein en een goed voorbeeld van een onderneming die met bewezen fintech oplossingen aanbiedt voor grote groepen die anders uitgesloten zijn. Paga slaat inmiddels de vleugels uit naar andere markten en maakt stap voor stap meer diensten betaalbaar en makkelijk bereikbaar.